Podsumowanie zadań w projekcie

Podsumowanie zadań w projekcie

Gruntownie zmodyfikowane zostały ostatnimi dniami podsumowania zadam w terminach projektu. Teraż użytkownik otrzymuje wygodny sposób do przeglądania stanu realizacji zadan w terminach, z możliwością podejrzenia listy zadań dla każdego statusu zadania osobno w wybranym miesiącu. 

Widok ma umożliwić użytkownikom jeszcze szybsze dotarcie do danych podsumowujących i jednym rzutem oka ocenić stan realizacji zadań w produktach projektowych.