Podsumowanie terminów projektu - prościej i czytelniej!

Podsumowanie terminów projektu - prościej i czytelniej!

Podobnie jak podsumowanie projektów uproszczeniu uległ również widok podsumowania terminów. Teraz w bardzo prostej formie poza listą dostepnych terminów otrzymujemy podstawowe informacje o uczestnikach, zadaniach, zasobach czy badaniach związanych z danym terminem.

Również widok podsumowujacy samego terminu jest prostszy i bardziej przyjazny umożliwiający z jednego miejsca dostęp do wszystkich kluczowych modułów obsługi terminu.